Voortgangsbrief Plasterk over precario- en rioolheffing

Minister Plasterk (BZK) heeft een update gestuurd over de voortgang van de wetsvoorstellen voor precarioheffing en rioolheffing. Zijn plan om ze beide nog dit jaar naar de Kamer te sturen blijkt niet haalbaar. Hij geeft nu de prioriteit aan het wetsvoorstel over de precarioheffing. 

Deze keuze is volgens hem met name ingegeven door de forse toename van het aantal gemeenten dat precario heft. De minister streeft ernaar om dit voorstel nog voor de zomer bij de Kamer te hebben liggen.

Rioolheffing

Gevolg van deze prioritering is dat het wetsvoorstel over de rioolheffing langer op zich laat wachten. De minister verwacht niet dat dit voorstel nog het lopende jaar aan de Kamer aangeboden kan worden. Dit wetsvoorstel zal dus over de verkiezingen heen worden getild.

Meer informatie