Kostenstijging afvalstoffenheffing

Onderdeel van het belastingplan 2019 is een pakket fiscale vergroeningsmaatregelen. Het kabinet stelt voor het tarief in de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afvalstoffen te verhogen. Het tarief wordt verhoogd van € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kilogram.

De afvalstoffenbelasting is een kostenpost van de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van particuliere huishoudelijke afvalstoffen. Voor die afvalinzameling brengen gemeenten de afvalstoffenheffing in rekening. Dat is een bestemmingsbelasting voor het verhalen van de kosten van de afvalinzameling. Door het verhogen van de rijksbelasting die de gemeenten in rekening wordt gebracht, zullen de kosten voor de afvalstoffenheffing stijgen.

Meer informatie