Heffing

Heffing gaat over de regels die gelden bij de totstandkoming van belastingaanslagen.

Modellen kostenonderbouwing lokale heffingen

De VNG heeft met de Rijksoverheid afgesproken dat de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen transparanter wordt. De modellen kostenonderbouwing dragen hieraan bij.

Inventarisatie duurzame alternatieven in lokale heffingen

Wetsvoorstellen

Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling