Oproep aanleveren gegevens voor Atlas van de lokale lasten

COELO publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten. De Atlas is hét jaarlijkse overzicht van de ontwikkeling van gemeentelijke en andere decentrale belastingen. Eind november 2017 start COELO met het verzamelen van gegevens voor de Atlas 2018. Gemeenten ontvangen een mail met een vragenlijst.

Lever uw gegevens zo snel mogelijk aan bij COELO, want hoe eerder de Atlas verschijnt hoe eerder we ernaar kunnen verwijzen. Gemeenten krijgen regelmatig verzoeken van derden (bijv. belangenorganisaties, consumentenprogramma’s, nieuwsmedia) om gegevens te verstrekken die ook zijn te vinden in de Atlas van COELO.

De VNG adviseert gemeenten dan ook om bij dergelijke verzoeken altijd naar de Atlas te verwijzen. Verwijzen naar een eenduidige bron door alle gemeenten is duidelijker en efficiënter.

Meer informatie