CPB: Geen lastenafwenteling bij meer lokale belastingen

Een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied hoeft niet te leiden tot hogere lokale lasten voor bepaalde huishoudens of bedrijven. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een publicatie.

Gevolgen afschaffen OZB van woninggebruikers

Het CPB heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de afschaffing van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) van woninggebruikers in 2006. Deze heeft niet geleid tot grote aanpassingen van andere gemeentelijke belastingen. Tussen 2006 en 2015 vormen de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing een stabiel aandeel van de totale gemeentelijke inkomsten uit lokale heffingen.

Verklaring

Een belangrijke verklaring is dat het verlies aan OZB-inkomsten en de compensatie (hogere algemene uitkering gemeentefonds) elkaar nagenoeg opheffen.

Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied

Het CPB concludeert dat een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied in ruil voor minder geld van het Rijk niet per definitie gepaard gaat met sterkere afwenteling van belastingdruk op specifieke huishoudgroepen of bedrijven.

Meer informatie