Uurtarief proceskosten WOZ-taxatie verhoogd per 1 juli 2018

Het uurtarief voor woningen en courante niet-woningen is per 1 juli 2018 verhoogd naar respectievelijk € 53 (was: € 50) en € 68 (was: € 65). De bedragen zijn exclusief btw. De bedragen worden verhoogd met btw voor zover belanghebbende de btw niet in aftrek kan brengen.

Het aantal uren voor een inpandige woningtaxatie blijft 4 uren en voor een niet-inpandige woningtaxatie 2 uren. Het maximumuurtarief voor taxaties van incourante objecten werd al eerder verhoogd naar € 121,95 (exclusief btw; Staatsblad 2017, 471). In de richtlijn staat dat het uurtarief voor incourante taxaties het gefactureerde bedrag is tot het genoemde maximum.

Bedragen gelden vanaf 1 juli 2018

In het arrest van 13 juli 2012, nr. 11/02035 (ECLI:NL:HR:2012:BX0904: arrest taxatiekosten) geeft de Hoge Raad opdracht aan feitelijke instanties (rechtbanken en gerechtshoven) om richtlijnen op te stellen voor de hoogte van taxatiekosten. Die richtlijn is in 2012 voor het eerst vastgesteld en is nu gewijzigd en gepubliceerd in de Staatscourant 2018, 28796. De bedragen gelden vanaf 1 juli 2018. De bedragen gelden voor taxatie-opdrachten die op of na 1 juli 2018 zijn verstrekt.

Meer informatie