Handleiding proceskosten in WOZ-zaken gewijzigd

De Handleiding proceskosten in WOZ-zaken is gewijzigd aan de hand van ontwikkelingen in 2016. De laatste ontwikkelingen staan vooral in het onderdeel 'Actuele vragen februari 2017' van de Handleiding, maar wij hebben de belangrijkste vast op een rijtje gezet.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

  • Het begrip 'samenhangende zaken' (wijziging per 1 januari 2015 van het Besluit proceskosten bestuursrecht) wordt beperkt uitgelegd door de Hoge Raad;
  • Uitbetaling van proceskosten valt niet onder de fiscale rechter, het is mogelijk om zowel aan de gemachtigde rechtsbijstandsverlener als aan de belanghebbende zelf te betalen;
  • Als de gemeente volledig aan het inhoudelijk bezwaarschrift tegemoet komt, is het niet verplicht om een hoorzitting te houden, ook als de proceskosten nog wel in geschil zijn. Als het geschil over proceskosten voor een nodeloze beroepsprocedure kan worden opgelost, heeft dat de voorkeur.

Het arrest over de beperkte reikwijdte van de regeling voor samenhangende zaken heeft de vermoedens van de VNG bevestigd dat de wijziging van de regeling geen oplossing biedt voor de bezwaren die via no-cure-no-paybureaus worden ingediend. Tijdens het Bestuurlijk overleg Wet WOZ is geconcludeerd dat de uitgaven voor proceskostenvergoeding nog steeds hoog zijn. De zorg over de hoge uitgaven wordt onder de aandacht gebracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het blijft noodzakelijk om de uitgaven goed in beeld te houden en door te geven via de vragenlijsten van de Waarderingskamer.

Meer informatie