Geen proceskostenvergoeding bij invoer onjuist kenteken

De gemeente Amsterdam hoeft geen proceskosten te vergoeden als zij een naheffingsaanslag herroept omdat een automobilist bij het parkeren een onjuist kenteken heeft ingevoerd. Dat besliste Hof Amsterdam op 25 februari 2016.

Kenteken invoeren

Sinds 1 juli 2013 geldt in Amsterdam digitaal parkeren. Om aangifte te doen moet een parkeerder zijn kenteken invoeren. Aan deze verplichting had de parkeerder niet voldaan. Wel was de parkeerbelasting betaald. Om die reden vernietigde de gemeente de opgelegde naheffingsaanslag. Dat de gemeente ten onrechte een naheffingsaanslag oplegde, was volgens het hof te wijten aan de parkeerder die – per abuis – een verkeerd kenteken invoerde. Daarom krijgt hij geen proceskostenvergoeding.

Inschakelen van een gemachtigde loont niet

Het invoeren van een onjuist kenteken en het inschakelen van een derde om vervolgens bezwaar te maken tegen de ten onrechte opgelegde naheffingsaanslag loont niet. Bezwaar maken kan, maar de kosten voor het inschakelen van een gemachtigde daarvoor, krijgt men niet vergoed.

Bron: Gerechtshof Amsterdam 25 februari 2016, nr. BK/BK-AMS 15/00257 (ontvangen van de gemeente Amsterdam; niet gepubliceerd)