Financiën nieuw inburgeringsstelsel

vrijdag 24 mei 2019

In deze brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet de VNG de randvoorwaarden uiteen waaraan een nieuw inburgeringsstelsel zou moeten voldoen, wil het werkbaar zijn voor gemeenten. Over met name het financiële kader hebben gemeenten zorgen.