Wetgevingskalender

Wet inburgering

Internetconsultatie

Verankeren belang kind in Vreemdelingenwet

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34541

Huisvesting van vergunninghouders

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34454