Toeslagen aanvragen

Hoe kunnen vergunninghouders huur- en zorgtoeslagen aanvragen?

Het aanvragen van huur- en zorgtoeslagen voor vergunninghouders die de opvang verlaten, gebeurt sinds 1 februari 2017 door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Uit een pilot bleek dat het veel oplevert voor vergunninghouders én samenleving als de aanvragen centraal worden gedaan door het COA. Nu het COA de toeslagen aanvraagt, hoeven vergunninghouders niet meer bij een balie van de Belastingdienst/Toeslagen langs want het COA beschikt al over alle relevante, geverifieerde gegevens waarmee de aanvragen kunnen worden gedaan. Dit bekort de procedure aanzienlijk.

Vergunninghouders die zelfstandig gaan wonen, moeten zelf een zorgverzekering afsluiten en huur betalen. Zij hebben vaak onvoldoende inkomsten om dat te kunnen doen. Ze zijn dan aangewezen op zorgtoeslag en huurtoeslag om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

Zodra het COA het ondertekende huurcontract krijgt, start de procedure voor aanvraag van huur- en zorgtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen herkent de aanvragen vanuit het COA en kan daardoor vaak snel besluiten. Het bespaart werk en kosten voor de Belastingdienst/Toeslagen en voor gemeenten die nu niet meer of maar heel kort hoeven bij te springen. En de zorgverzekeraars en verhuurders kunnen op tijdige betaling rekenen.