Stel, de gemeente heeft een woning beschikbaar binnen kortere tijd dan de vastgestelde tien weken. Heeft de gemeente dan een extra tijd om alle andere zaken te regelen?

Nee, de vergunninghouder moet het COA verlaten binnen twee weken na de ingangsdatum van het huurcontract.