Participatieverklaring ondertekenen

Zijn nieuwkomers verplicht de participatieverklaring te ondertekenen?

Gemeenten bieden in 2016 het participatieverklaringstraject aan voor vergunninghouders die zich per 1 januari 2016 in de gemeente hebben gevestigd. Dat is afgesproken in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Het participatieverklaringstraject is bedoeld om nieuwkomers vroegtijdig kennis te laten maken met de Nederlandse kernwaarden.

Gemeenten mogen zelf kiezen hoe ze het traject invullen. Het is nu niet wettelijk verplicht de participatieverklaring te ondertekenen, maar het verhoogde budget voor maatschappelijke begeleiding (inclusief de participatieverklaring) is al vanaf 1 januari 2016 van toepassing.

Gemeenten komen vanaf die datum voor het verhoogde budget in aanmerkingen als ze het plan van aanpak op tijd hebben aangeboden aan het COA. Daarmee stemt de gemeente ermee in om dat budget ook voor de participatieverklaring in te zetten.

Op de website van de Rijksoverheid staat dat het streven is om vanaf 1 juli 2017 de participatieverklaring op te nemen in de Wet Inburgering. De participatieverklaring wordt dan verplicht voor alle nieuwkomers, voor asielmigranten, maar ook voor migranten die komen in het kader van gezinsvorming of gezinshereniging.