Mogen vergunninghouders zelfstandig huisvesting zoeken?

Vergunninghouders hebben het recht om zelf huisvesting te zoeken. Uitgangspunt is dat zodra de vergunninghouder is gekoppeld aan een gemeente (binnen twee weken na de toekenning van een vergunning door de IND), een andere gemeente de vergunninghouder niet in behandeling neemt. In het Taakstelling Volg Systeem (TVS) wordt inzichtelijk gemaakt of een vergunninghouder al is gekoppeld aan een gemeente. Als een vergunninghouder een getekend huurcontract kan tonen voor een woning in een andere gemeente dan waaraan hij of zij gekoppeld is, dan wordt de bemiddeling gestaakt.