Modelhuisvestingsverordening urgentie statushouders

Komt er een voorbeelddocument vanuit de VNG waarmee het gemeentebestuur kan besluiten statushouders als een van de urgente woningzoekende groepen aan te merken?

Ja, de modelhuisvestingsverordening van de VNG wordt aangepast.

Daarnaast wordt een model voor gemeenten ontwikkeld die geen huisvestingsverordening hebben. Zij kunnen een aparte urgentieregeling vaststellen waarin bepaalde categorieën woningzoekenden voorrang wordt gegund.

De aanpassing van de Huisvestingswet treedt per 1 juli 2017 in werking. Voor die tijd worden gemeenten via een VNG-ledenbrief over de aangepaste verordening en het model geïnformeerd.