Medisch dossier statushouder: opvragen in gemeente?

Kan het medisch dossier van een (nieuwe) statushouder in de gemeente opgevraagd worden?

Behandelend zorgverleners of asieladvocaten kunnen het medisch dossier van een statushouder – met toestemming van de patiënt – opvragen bij het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A). Wanneer een asielzoeker in het asielzoekerscentrum medisch is onderzocht, wordt deze informatie in dit dossier opgeslagen.

Het GCA geeft er de voorkeur aan om gericht medische vragen te beantwoorden in plaats van het hele medische dossier te delen, in verband met privacy. Huisartsen die een patiënt hebben die medische zorg heeft ontvangen van GC A kunnen het medisch dossier opvragen bij GC A.

Meer informatie