Kindgebonden budget: Wanneer komen statushouders in aanmerking voor het kindgebonden budget?

Statushouders met kinderen kunnen in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke financiële tegemoetkoming in de kosten voor kinderen. Indien de rechthebbende geen toeslagpartner heeft is er recht op de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’. Deze bedraagt in 2017 €3076,-. In veel gevallen wordt het kindgebonden budget automatisch door de Belastingdienst/Toeslagen toegekend, zodra er recht is op kinderbijslag.

Het kan voorkomen dat de gehuwde partner van de statushouder met kinderen (nog) niet in Nederland is. Zonder bewijsstukken kan er voor de in het buitenland verblijvende partner van de statushouder geen burgerservicenummer (BSN) worden aangevraagd. Dit BSN is nodig voor de Belastingdienst/Toeslagen om de partnerrelatie vast te leggen, maar is ook nodig om andere gegevens van de partner zoals het inkomen, te kunnen registreren. Omdat er geen partnerschap geregistreerd staat bij de Belastingdienst/Toeslagen wordt de statushouder met recht op kindgebonden budget aangemerkt als alleenstaande en ontvangt de alleenstaande ouderkop.

Als de partner later alsnog in Nederland aankomt, en een BSN krijgt toegewezen wordt het huwelijk met de partner die al in Nederland verblijf had voor de Belastingdienst/Toeslagen op basis van de huwelijksdatum met terugwerkende kracht zichtbaar. Daardoor wordt, conform de huidige wetgeving, de alleenstaande ouderkop automatisch teruggevorderd.

Deze terugvordering is onwenselijk indien de statushouder bij de gemeente of bij het aanvragen van toeslagen heeft aangegeven gehuwd te zijn. Het vraagstuk heeft vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen de aandacht. Het is belangrijk dat mensen die door oorlogsomstandigheden hun thuisland zijn ontvlucht, financieel de nodige ondersteuning krijgen, en geen onnodige financiële belemmeringen ondervinden bij hun integratie in Nederland.

Op dit moment worden de juridische en uitvoeringstechnische aspecten van verschillende oplossingsmogelijkheden in kaart gebracht. De VNG verwacht dat er binnen een paar weken duidelijkheid komt over een oplossing. Uiteraard houden we u op de hoogte.