Inrichtingskosten: Krijgen vergunninghouders deze vergoed?

Het college van B&W heeft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid te beoordelen of en in welke mate iemand bijzondere bijstand krijgt ter dekking van de kosten van de inrichting van de woning. Het college kijkt dan naar de individuele omstandigheden van het geval. Bijzondere bijstand voor de duurzame gebruiksgoederen wordt doorgaans verstrekt ‘om niet’ in de vorm van natura, en in bijzondere omstandigheden in de vorm van een geldlening of borgtocht.