Hoe wordt de informatie over vergunninghouders verzameld en overgedragen aan de gemeente?

Ongeveer vijftig procent van de vergunninghouders krijgt een positieve beschikking binnen acht dagen na hun aankomst in Nederland. Met uitzondering van personalia, is in eerste instantie weinig informatie beschikbaar. Tijdens gesprekken met de vergunninghouder verzamelt het COA informatie. Dit wordt verwerkt in een standaard informatieformulier welke binnen twee weken na het toekennen van de beschikking door de regievoerder wordt overgedragen aan de gemeente. Als er in de loop van de tijd meer informatie over de persoon bekend is, wordt het informatieformulier geüpdate.