Budgetbeheer: Is er voor statushouders informatie beschikbaar over budgetbeheer?

Het Nibud heeft samen met VluchtelingenWerk lesmateriaal gemaakt over het omgaan met geld (project Euro-Wijzer). Met dit project worden vluchtelingen geholpen financieel zelfredzaam te worden.

Meer informatie