Btw: Hoe zit het met de btw bij een pand voor noodopvang?

Men gaat een overeenkomst aan met het COA betreffende tijdelijke opvang statushouders; men wil de statushouders in een voormalig pand van een verpleegtehuis onderbrengen. Van het COA krijgt men een vaste vergoeding. Hoe zit het dan met de btw. Kan men dit onder het BTW-compensatiefonds laten vallen. En doen andere gemeenten dit ook; hoe gaan zij hiermee om?

Het is helaas niet eenvoudig om de btw-positie van gemeenten bij de opvang van vluchtelingen volledig te duiden. We hebben deze vragen daarom voorgelegd aan de gemeentelijke commissie rijksbelastingen waarin btw-specialisten van met name grotere gemeenten deelnemen. Hun reactie hebben wij voorgelegd aan het ministerie van Financiën en de belastingdienst en hopen zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen geven.

Ter informatie hierbij de punten die spelen:

  1. Het recht op woonruimte lijkt een aangelegenheid tussen COA en statushouders.
  2. Dan zullen gemeenten een dienst verlenen aan het COA.
  3. Is dat uitsluitend a) verhuur van onroerend goed, of b) wordt van de gemeente verwacht dat de volledige zorg wordt aangeboden?
  4. Is de zorgrelatie dan een a) rechtstreekse met de statushouder, b) of ook via het COA?
  5. Ingeval van 3a) is sprake van btw vrijgestelde verhuur van onroerend goed, btw niet verrekenbaar of compensabel. In geval van 4a) is de btw deels compensabel bij de rechtstreekse zorgrelatie/overig dienstbetoon. Ingeval van 4b) is de btw ook deels verrekenbaar. Afhankelijk van de overeenkomst met COA is het wellicht volledig verrekenbaar als een soort totaal dienstverlening aan COA. Als gemeenten een all-in-pakket verzorgen lijkt gelet op het gelijkheidsbeginsel wel wat te zeggen voor het 6%-tarief van toepassing (op de vergoeding van COA) en derhalve volledige teruggaaf van alle btw (investering verbouwing en inrichting, voeding, recreatie, enz.).
  6. Investeringen in onroerende zaken hangen samen met vrijgestelde verhuur van woonruimte, dus noch verrekenbaar, noch compensabel. Dus voorlopig concluderen we dat de btw op opvangcentra niet verhaalbaar is op het BCF.
  7. Btw in overige kosten dan deels compensabel (4a) of verrekenbaar (4b), mits de dienst niet valt onder de uitsluiting van artikel 4 BCF. In ieder geval is de btw gemoeid met de taken van de gemeente te claimen bij het BCF. Dus bijvoorbeeld btw die een horeca in rekening brengt voor het gebruik van een zaal om omwonenden voor te lichten. En de btw op een wellicht ingehuurde medewerker die de regie vanuit de gemeente moet gaan voeren.