Als de vergunninghouder is gekoppeld aan een gemeente, is hij dan al ingeschreven in het GBA en heeft hij dan al een verblijfspas en een bankpas?

Het COA spoort de vergunninghouder aan om zich zo snel mogelijk te melden bij de gemeente waarin het azc ligt voor inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). De vergunninghouder moet zich binnen vijf dagen na het verkrijgen van de vergunning melden. De snelheid van inschrijven hangt af van de betreffende gemeente. Indien de vergunninghouder nog niet is ingeschreven, neemt het COA meteen contact op met de gemeente die voor inschrijving moet zorgen.

De verblijfspas kan uiterlijk twee weken na het slaan van de beschikking opgehaald worden, mits de vergunninghouder is ingeschreven in het GBA. Het COA wijst de vergunninghouder er op dat het openen van een eigen bankrekening een voorwaarde is om uitkering te kunnen ontvangen.