Handreiking snelle huisvesting vergunninghouders

Organisatie: 
Platform Opnieuw Thuis
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2015

Gemeenten zetten alles op alles om zoveel mogelijk vergunninghouders te huisvesten. Het Bestuursakkoord van Rijk en Vereniging Nederlandse Gemeenten van eind november draagt daaraan bij. Opnieuw Thuis heeft de laatste stand van zaken in een handreiking uiteen gezet: Geen onbenutte huizen en steeds minder administratieve hobbels.