Asiel

Gemeenten spannen zich in voor huisvesting voor vergunninghouders en voor hun integratie en participatie.

Dossiers Asiel

VNG-standpunt

Tot Nederland toegelaten vluchtelingen moeten zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. De VNG zet in voor een snelle en integrale inburgering van statushouders via huisvesting, onderwijs en scholing, begeleiding naar werk, inkomensondersteuning etc.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Gemeentelijk asielbeleid helpt asielzoekers om te integreren in hun nieuwe woonplaats en begeleidt hen naar scholing en werk. Zo dragen gemeenten bij aan de Global Goals om armoede en ongelijkheid te verminderen (goals 1 en 10).