Vragen over Participatieverklaringstraject vluchtelingen

Het OTAV (OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders) heeft de afgelopen weken een reeks regionale bijeenkomsten georganiseerd over het Participatieverklaringstraject voor vluchtelingen.

De vragen die tijdens deze bijeenkomsten werden gesteld zijn door OTAV gebundeld in één document: Vragen en signalen van gemeenten naar aanleiding van de regionale bijeenkomsten Participatieverklaringstraject.

Drie paragrafen

De vragen zijn in het document onderverdeeld in drie paragrafen:

  1. Tot aan de wijziging van de Wet Inburgering per 1 juli 2017
  2. Plan van aanpak/brief participatieverklaringstraject en inbedding maatschappelijke begeleiding
  3. Vanaf de wijziging van de Wet Inburgering per 1 juli 2017

Meer informatie