Uitvraag aantallen Bed-bad-broodplekken in uw gemeente

Bekostigde uw gemeente ook bed-bad-brood-opvang in 2018? Dan kunt u in aanmerking komen voor financiële tegemoetkoming. Vul daarvoor het formulier volledig in, dit kan tot uiterlijk 18 april.

Op basis van deze uitvraag worden de middelen verdeeld die beschikbaar zijn ter tegemoetkoming van de gemeentelijke opvang van personen zonder recht op verblijf of Rijksopvang in de periode 2018-2021.

Samenwerkingsafspraak

Op 29 november 2018 hebben de VNG en het ministerie van JenV een samenwerkingsafspraak gemaakt over de ontwikkeling van de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). Hierbij worden de LVV gedurende een pilotperiode stap voor stap vanuit de praktijk ontwikkeld, te beginnen met vijf pilots en een ondersteuningsprogramma. Na een pilotperiode en een evaluatie wordt er een definitief akkoord gesloten dat het landelijke netwerk regelt.  

Onderdeel van deze afspraken betreft een financiële tegemoetkoming aan:

  • bed-bad-brood-gemeenten voor 2018 (in totaal € 12 mln)
  • bed-bad-brood-gemeenten die geen LVV kennen gedurende de pilotperiode 2019-2021 (€ 4,8 mln in 2019, € 2,9 mln in 2020 en € 1,6 mln in 2021)

Deze middelen worden onder bbb-gemeenten verdeeld op basis van een tweetal peildata in 2018, namelijk 1 maart 2018 en 1 december 2018.

Meer informatie