Themabijeenkomst Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

De regio Twente hield op 7 december samen met OTAV in Enschede een themabijeenkomst over Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Het was een vervolg op de regionale startbijeenkomst die in februari over dit thema is gehouden. 

Bij de bijeenkomst waren ruim 30 professionals aanwezig van Twentse gemeenten, jeugdzorginstellingen, Nidos, COA en de GGD. Burgemeester Schouten van Oldenzaal, bestuurlijk portefeuillehouder op het thema AMV voor de regionale Twentse regietafel, opende de bijeenkomst.

18+

De deelnemende professionals hadden vooraf vragen en thema’s aangedragen. Een thema dat elke gemeente bezig houdt is de overgang van 18- naar 18+ en alles wat daarbij komt kijken. Een aantal gemeenten heeft daar al ervaring mee. OTAV heeft een stappenplan voor overdracht van AMV’ers bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd opgesteld.

Interesse

Als gemeenten in andere regio’s interesse hebben in het organiseren van een dergelijke bijeenkomst, meld dit dan bij de accountmanager of bij otav@vng.nl.  De vormgeving van de bijeenkomst gebeurt dan in samenspraak met de deelnemers.

Meer informatie