Terugblikken op werkconferenties Van vluchteling tot inwoner

De werkconferenties ‘Samen Doen – Van vluchteling tot inwoner’ vormen de afsluiting van de activiteiten van OTAV en het Platform Opnieuw Thuis, die allebei in juli 2017 stoppen.

De werkconferenties bieden een podium voor dilemma’s, praktijkverhalen, oplossingen en vraagstukken die leven binnen de regio’s. De opzet van de conferenties is overal hetzelfde, de invulling is regionaal.

De werkconferenties worden georganiseerd door OTAV, OTAV Gezondheid en het Platform Opnieuw Thuis.

Verdieping en concrete uitvoering

In elke werkconferentie wordt veel tijd ingeruimd voor verdieping en concrete uitvoering van actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld integratie, nareizigers, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en AMV’ers.

Uitgebreid

In de terugblikken wordt uitgebreid ingegaan op de thema’s die in de conferentie aan de orde kwamen, op de dilemma’s waar gemeenten mee worstelen, op de goede voorbeelden die gemeenten meebrachten naar de werkconferenties.

Terugblikken

De uitgebreide terugblikken worden zo snel mogelijk na elke conferentie gepubliceerd.

Meer informatie