Statushouders wegwijs maken in gemeente en gezondheidszorg

Statushouders die net in de gemeente wonen, willen weten hoe het hier werkt. Dat vraagt om goede informatievoorziening en voorlichting aan statushouders met het oog op gezondheid, vitaliteit en zelfredzaamheid. Nu is er een handreiking met tips over hoe u dit lokaal organiseert.

De handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders, vanuit het thema integratie en participatie, volksgezondheid, huisvesting of anderszins.

Rol gemeente

De gemeente speelt een belangrijke rol in het wegwijs maken van nieuwe statushouders in de samenleving en het gezondheidszorgsysteem. Daarbij hoort ook voorlichting over de gezondheid zelf. Gezondheidsbevordering is een van de taken van gemeenten die voortvloeien uit de Wet publieke gezondheid.Vitaliteit en gezondheid zijn bovendien belangrijke voorwaarden om actief te kunnen participeren in de samenleving.

Aanpak

Gemeenten kunnen vanuit hun verantwoordelijkheid voor gezondheidsbeleid, preventie, participatie en inburgering, de regierol nemen om samen met alle partners tot een sluitend aanbod te komen voor het wegwijs maken en voorlichting geven. Hoe u dit doet hangt af van de lokale context, het aantal en de herkomst van statushouders en hun gezondheid en gezondheidsrisico’s. Het maakt uit of er bijvoorbeeld een grote groep (vaak laag opgeleide) Eritreeërs in uw gemeente komt wonen of een klein aantal (hoger opgeleide) Syriërs, of dat het gaat om alleenstaande jongeren of juist gezinnen.

Handreiking

In de handreiking vindt u een overzicht van de partners, tips en voorbeelden uit de praktijk. Alles waar u aan moet denken, zoals heldere afspraken, uitleg over de zorgverzekering etc. En er staat een handig afvinklijstje in, een leidraad gezondheidsthema's en een bijlage met gezondheidsrisico's van nieuwe groepen statushouders.

Meer informatie