Staatssecretaris informeert asielzoekers over procedure

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie stuurt asielzoekers die in Ter Apel of aan de Nederlandse grens binnenkomen een brief waarin hij een beeld geeft van wat asielzoekers kunnen verwachten. Bijvoorbeeld over de asielprocedure, wachttijden en opvang en kosten van de opvang.

In de brief schrijft de staatssecretaris dat op dit moment veel asielzoekers naar Nederland komen en het daardoor in de asielopvang erg druk is. Voor nieuwe asielzoekers wordt daarom de totale termijn waarbinnen de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) een beslissing moet nemen, verlengd van 6 naar 15 maanden.

In de brief geeft de staatssecretaris ook aan dat Nederland te weinig opvangplaatsen voor asielzoekers heeft in normale opvangcentra. Daarom worden asielzoekers opgevangen in (tijdelijke) noodopvanglocaties met beperkte voorzieningen.

Meer informatie