SCP onderzocht ontwikkelingen integratie

Cijfers over een periode van ruim 25 jaar wijzen uit dat beheersing van het Nederlands binnen de Turks- en Marokkaans-Nederlandse groep is toegenomen. De tweede generatie nieuwkomers is beter opgeleid dan de eerste en schoolprestaties nemen toe en onderwijsachterstanden nemen af.

Dat blijkt uit een groot onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht de ontwikkelingen op het gebied van integratie in de afgelopen vijftien jaar op diverse thema's waaronder onderwijs. De nadruk lag op de eerste en tweede generatie migranten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst − de vier grootste niet-westerse migrantengroepen in Nederland.

Zorgen

Migratie en integratie zijn de maatschappelijke problemen waar Nederlanders zich het meest zorgen over maken. Zwarte piet, radicalisering, de vluchtelingencrisis en etnisch profileren horen daarbij en de emoties hierover lopen soms hoog op. Het SCP onderzocht daarom hoe het staat met de integratie van inwoners met uiteenlopende etnische achtergronden in Nederland.

Verschillen

Het onderzoek was gericht op de verschillen in positie tussen deze groepen en autochtone Nederlanders met dezelfde achtergrondkenmerken toe- of juist afnemen. Er is gekeken naar ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, onderwijs en (politieke) participatie, maar ook naar thema’s als criminaliteit, interetnische contacten en ervaren discriminatie.

Meer informatie