Schrijfwijzer en bouwstenen participatieverklaringstraject

Om integratie en participatie van nieuwkomers een extra impuls te geven, krijgen gemeenten van het Rijk  voor uitvoering van het participatieverklaringstraject € 1370 extra per inburgeringsplichtige statushouder.

Om in aanmerking te komen voor het extra bedrag van € 1370 per gehuisveste statushouder moeten gemeenten vóór 1 september a.s. een plan van aanpak/brief indienen bij het COA.

Schrijfwijzer en bouwstenen voor plan van aanpak participatieverklaringstraject

OTAV (OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders) heeft voor gemeenten een schrijfwijzer gemaakt met een overzicht van de voorwaarden waaraan een plan van aanpak moet voldoen.

Meer informatie