Overzicht voorlichtingsmateriaal gezondheid in diverse talen

Welk voorlichtingsmateriaal over gezondheid is beschikbaar in de diverse talen? In samenwerking met Pharos zette GGD GHOR voorlichtingsmaterialen over verschillende gezondheidsthema’s op een rij. Het overzicht is online te gebruiken en wordt periodiek geactualiseerd.

Professionals kunnen de materialen uitreiken of tonen tijdens een consult of in contact met asielzoekers en statushouders.

Ordening en keuze voorlichtingsmaterialen

De materialen zijn geordend aan de hand van de thema´s algemeen, infectieziekten, jeugd, leefstijl, psychische gezondheid, seksuele gezondheid en zelfzorg. Bij de keuze van voorlichtingsmaterialen is rekening gehouden met de volgende aspecten:

  • gebruik van beelden, pictogrammen of plaatjes
  • beschikbaarheid in meerdere talen
  • als het materiaal alleen in het Nederlands beschikbaar is: eenvoudig taalgebruik (A2 of B1-niveau)

Meer informatie

Hieronder link naar het overzichtsdocument.

Heeft u nog vragen of aanvullingen? Mail dan naar: pga@ggdghor.nl