Overzicht uitvoering participatieverklaringstraject

Het Ministerie van SZW heeft een factsheet gepubliceerd naar aanleiding van het participatieverklaringstraject: Overzicht uitvoering participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding.

Om integratie en participatie van nieuwkomers een extra impuls te geven is het bedrag dat gemeenten van het Rijk krijgen voor uitvoering van het participatieverklaringstraject opgehoogd tot € 2370 per inburgeringsplichtige statushouder (was: € 1000). Dit is in november 2015 in het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom afgesproken.

Gemeenten moeten nu uiterlijk 1 september 2016 bij het COA een plan van aanpak indienen voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject voor nieuwkomers. Alleen dan komen gemeenten in aanmerking voor het extra budget maatschappelijke begeleiding van €1370 per statushouder.

Meer informatie volgt. OTAV en de VNG werken momenteel aan een schrijfwijzer en een reeks Q&A's.