Materialen ProDemos workshop participatieverklaring online

ProDemos heeft in opdracht van SZW een workshop voor statushouders ontwikkeld als mogelijke invulling van het participatieverklaringstraject. De materialen zijn te downloaden van hun site. Het gaat om een handleiding, draaiboek en materialen die u tijdens het geven van de workshop kunt gebruiken.

Participatieverklaring

Alle inburgeringsplichtige statushouders die op of na 1 januari 2016 zijn gehuisvest moet de participatieverklaring worden aangeboden als onderdeel van hun inburgeringstraject. Dit traject houdt in ieder geval het tekenen van de participatieverklaring in. Daaromheen kunnen allerlei activiteiten worden georganiseerd waarbij de nieuwkomer kennis maakt met de Nederlandse maatschappij. Vanaf juli 2017 wordt dit onderdeel van de Wet Inburgering.

Onderdeel maatschappelijke begeleiding

Van gemeenten wordt verwacht dat ze het participatieverklaringstraject uitvoeren als onderdeel van maatschappelijke begeleiding. Gemeenten kunnen hier via Coa een vergoeding voor aanvragen van € 2370,- per inburgeringsplichtige statushouder.

Invulling

Andere informatie over mogelijke invullingen van de participatieverklaring kunt u ook vinden in de evaluatie van de pilot participatieverklaring. Omdat het participatieverklaringstraject onderdeel uit maakt van maatschappelijke begeleiding, valt het aan te raden ook in gesprek te gaan met de uitvoerders van maatschappelijke begeleiding in uw regio zoals vluchtelingenwerk. U kunt er ook voor kiezen om zelf een invulling te geven aan het participatieverklaringstraject

Regiobijeenkomsten

Op 22 februari (Zwolle), 29 februari (Eindhoven) en 7 maart (Utrecht) houden we werkconferenties over de uitwerking van het bestuursakkoord. Hier kunt u meer voorbeelden en inspiratie bij de uitvoering van de participatieverklaring ophalen.

Meer informatie