Handelingsperspectief overlastgevende asielzoekers

Staatssecretaris Dijkhoff heeft een handelingsperspectief opgesteld om overlast van asielzoekers tijdens de jaarwisseling tegen te gaan. Het handelingsperspectief is gericht op de extra inzet van het vreemdelingrechtelijke instrumentarium.

De reguliere mogelijkheden die burgemeesters tot hun beschikking hebben om vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid in te grijpen, blijven bestaan.

Vragen?

Voor vragen over de bijlagen kunt u contact opnemen met de Frontoffice van het Nationaal Crisiscoördinatiecentrum (NCC), telefoon: 070 751 54 00, e-mail: Frontoffice-NCC@nctv.minvenj.nl