Gemeenten stevig aan de slag met werk voor vluchtelingen

Ondanks dat gemeenten de regie op inburgering missen zijn zij toch voortvarend aan de slag gegaan met de integratie en participatie van vluchtelingen. Dit blijkt uit onderzoek van KIS.

Op dit moment heeft 82% van de gemeenten beleid om vluchtelingen richting werk te helpen. In 2016 was dat nog maar 18%! Gemeenten starten bijvoorbeeld eerder dan voorheen met bemiddeling, ze hebben meer contact met werkgevers en ze weten -door hun eigen inzet- meer over de statushouders in hun gemeente. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Zo is het nieuwe beleid vaak nog tijdelijk en afhankelijk van één persoon. Ook gaat een geleiding naar opleiding nog niet heel vanzelfsprekend.

Gemeenten missen regie op inburgering

Uit het onderzoek van KIS blijkt ook dat 90% van gemeenten de regie op inburgering mist. Gemeenten kunnen structureler en effectiever beleid ontwikkelen als zij de regie op inburgering terug krijgen. Inburgering kan dan onderdeel worden van het bredere traject van integratie dat gemeenten hebben ontwikkeld. Per persoon kan maatwerk geboden worden en het biedt meer kansen om duale trajecten aan te bieden. Bovendien past lokale regie in de trend van lokaal organiseren. Ook onderwijs en vluchtelingenorganisaties roepen op om de regie op inburgering weer bij gemeenten te beleggen.

Meer informatie