Gemeenten, kies integrale aanpak voor statushouders!

Wethouder Martijn van den Heuvel is wethouder participatie bij de gemeente Weert en ambassadeur van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. De gemeente betrekt statushouders bij het vormgeven van het integratietraject en biedt een integraal aanbod direct na aankomst in Nederland.

In het integratietraject van de gemeente Weert komt veel aan bod. Het begint met opvang en huisvesting, daarna volgen direct taaltrainingen en begeleiding van een taalcoach, les in omgaan met geld, sport en begeleiding op het gebied van zorg, opvoeding en cultuur. 'Het AZC in Weert heeft veel losgemaakt bij bewoners en vrijwilligers. Voor iedereen was er vanaf het begin een warm welkom. Ook professionele instellingen zijn direct aan de slag gegaan,' vertelt wethouder Martijn van den Heuvel. Er is veel samenwerking, de regie ligt bij de gemeente.

Expertise sleutelpersonen

De zes in Weert actieve sleutelpersonen vormen een hecht team, al zijn ze verschillend. De sleutelpersonen komen uit de Syrische en Somalische gemeenschap, ze hebben ieder een eigen aandachtsgebied. 'De één richt zich vooral op zorg en de contacten met het ziekenhuis. De ander heeft werk en opvoeding als aandachtsgebied en is een project gestart om vrouwen aan het fietsen te krijgen zodat stage- en leerplekken bereikbaar worden,' vertelt de wethouder. Sleutelpersonen neemt de gemeente Weert serieus, het zijn ervaringsdeskundigen die beleid en uitvoering helpen verbeteren. De gemeente probeert haar statushouders maximaal te faciliteren met hun zorgvraag. 'We zorgen voor Arabisch sprekende professionals als brug tussen de statushouder en instanties. Dat vinden we belangrijk voor een goede start in Weert.'

Middelen

Toen de grote stroom asielzoekers in 2015 kwam, ging de gemeente direct aan de slag met het vormen van integratie- en opvangbeleid. De gemeenteraad stelde daarvoor € 400 duizend per jaar beschikbaar. Wethouder Van den Heuvel: 'We zetten dat in 2018-2019 door, met als uiteindelijk doel dat statushouders echt participeren en zich gelukkig voelen in Weert. Werk hoort daar ook bij.' In de begeleiding naar werk brengt de gemeente differentiatie aan. Een ‘kansenverkenner’ gaat in heel Midden-Limburg de AZC’s langs. 'Hoger opgeleiden laten we niet eerst koekjes inpakken. Zij starten direct met een stage of leerwerktraject. Voor ondernemers is er weer een ander traject.'

Toekomstige uitdagingen

De gemeente gaat voor lange-termijn-resultaat, en kan daar nog in verbeteren. 'Soms zien we dat het na verloop van tijd minder goed gaat. De inburgeringscursus is niet gehaald, er komen schulden.'Daarom heeft de gemeente aandacht voor een preventieve aanpak op het gebied van schulden en armoede. De wethouder is blij dat de inburgering naar de gemeenten komt. 'We hebben er graag meer invloed op, dan kunnen we het integraal werken verder verbeteren.' De gemeente hoopt dat de minister een pilot in Weert wil draaien.

Meer informatie

Kijk hier de filmpjes die zijn gemaakt van het interview met wethouder Martijn van den Heuvel. Hij vertelt over de onderstaande thema's.