Geef gemeenten de regie op inburgering vergunninghouders

Het is in het belang van ons allemaal dat nieuwkomers vanaf het eerste moment goed begeleid worden zodat zij een eerlijke kans krijgen te participeren in de samenleving. De VNG, Divosa en de G32 doen in aanloop naar een Kamerdebat over inburgering en integratie vier aanbevelingen.

Hiermee vragen we aandacht voor de maatregelen die in het regeerakkoord staan en de gevolgen daarvan voor gemeenten.

Aanbevelingen aan Kamer

De aanbevelingen van de VNG, G32 en Divosa zijn:

  • Betrek gemeenten bij de uitwerking van de maatregelen in het regeerakkoord: zij hebben inzicht verworven in wat werkt en wat niet werkt en waar knelpunten en kansen ter verbetering liggen.
  • Geef gemeenten de regie op de inburgering, inclusief het bijbehorend budget.
  • Betrek ook het cohort 2013-2019 bij de uitwerking van het regeerakkoord.
  • Zorg voor goede borging van financiële continuïteit van het ontwikkelde beleid.

Regierol gemeenten

De resultaten van het inburgeringsbeleid zoals dat in 2013 is ingevoerd zijn verontrustend. Gemeenten, taalaanbieders en vluchtelingenorganisaties pleiten daarom voor een effectiever inburgeringsbeleid.

Daarvoor is nodig:

  • Een regierol voor gemeenten bij de begeleiding van inburgeraars, in lijn met de decentralisatie van allerlei taken naar gemeenten.
  • Meer mogelijkheden om geïntegreerde trajecten van taal met werk en (beroeps-) opleiding in te zetten, gericht op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt.

Meer informatie