Folder Behandeling scabiës aangepast

De bestaande folders voor de behandeling van scabiës zijn op verzoek van de GGD’en aangepast. De folders zijn vertaald naar de woonsituatie van statushouders in de gemeenten.

Bovendien is in deze aangepaste folders op advies van de werkgroep ‘voorlichtingsmaterialen infectieziekten t.b.v. statushouders’ informatie opgenomen over zwangerschap, borstvoeding en kinderen.

Inventarisatie voorlichtingsmaterialen

Binnen het onderdeel Infectieziekten van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders is gestart met een inventarisatie naar bestaande voorlichtingsmaterialen en de behoefte aan aanpassingen, vertalingen of ontwikkelingen van voorlichtingsmaterialen.

De aanpassingen van de folders voor de behandeling van scabiës kwamen hieruit voort.

Meer informatie