Factsheet over integratie en participatie van statushouders

In de factsheet ‘Integratie en participatie voor gemeenten’ vindt u relevante informatie over participatie en integratie veelgestelde vragen en tips voor gemeenten om de regie te nemen binnen het huidig wettelijk kader.

De factsheet is gericht op de gemeenteambtenaar die zich inzet voor de integratie en participatie van statushouders.

Op de COA-locatie

Daarnaast biedt de factsheet informatie over wat er al gebeurt op de COA-locatie voordat statushouders in een gemeente komen wonen.

Daarmee wordt het voor gemeenten (en andere betrokken organisaties) helder welke informatie en mogelijkheden statushouders al hebben gehad voordat ze naar een woning in een gemeente verhuizen. Bijvoorbeeld op het gebied van inburgering, onderwijs, waardevolle wachttijd en de Participatiewet

Taskforce Werk en Integratie

De factsheet is een product van de Taskforce Werk en Integratie waarin SZW, OCW, VenJ, VNG, Divosa en vluchtelingenorganisaties samen knelpunten rondom integratie van statushouders proberen op te lossen.

Meer informatie