Factsheet: Huisartsenzorg asielzoekers en vergunninghouders

Hoe is de huisartsenzorg voor vluchtelingen in Nederland geregeld? De Ministeries van V&J en VWS hebben een factsheet gemaakt met informatie hierover.

De factsheet geeft informatie over de wijze waarop de huisartsenzorg aan vluchtelingen wordt georganiseerd en vergoed in de diverse settings. Daarbij wordt specifiek ingegaan op het gemeentelijk versnellingsarrangement voor vergunninghouders dat vanaf 1 januari 2016 tijdelijk van kracht is.

Meer informatie