Factsheet alleenstaande minderjarige vreemdelingen

VNG (OTAV) en Platform Opnieuw Thuis hebben een factsheet gemaakt om gemeenten en hun partnerorganisaties te informeren over de opvang en begeleiding van amv’ers en over hun huisvesting bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

In het bestuursakkoord Verhoogde Instroom Asiel van november 2015 is afgesproken dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) kleinschalig in gemeenten worden opgevangen. De factsheet informeert over deze nieuwe situatie.

Onderwerpen

In de factsheet komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Het nieuwe opvangmodel, ingevoerd per 1 januari 2016
 2. Type huisvesting
 3. Partijen die samenwerking met gemeente zoeken
 4. Wie bepaalt welke AMV’ers, waar worden geplaatst?
 5. Advies voor communicatie door gemeente over kleine woonvoorzieningen
 6. Begeleiding van AMV’ers
 7. Jeugdhulp en gezondheidszorg
 8. Taakstelling AMV’ers
 9. Gezinshereniging
 10. Onderwijs
 11. Inburgeringsplicht?
 12. Overgang van 18- naar 18+

Meer informatie