Facebookpagina 'Eritreeërs Gezond' van start

Op de facebookpagina Eritreeërs Gezond helpen Eritrese zorgprofessionals die in Nederland verblijven, Tigrinya sprekende nieuwkomers met informatie over gezondheid en zorg in Nederland. Dit draagt bij aan een snellere integratie en het vergroten van de zelfredzaamheid van deze groep.

De pagina is een initiatief van Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, GGD regio Utrecht, GGD Kennemerland, GGD Amsterdam.

Betrouwbare informatie

Nederlandse professionals van de GGD'en in de regio’s Utrecht, Amsterdam en Kennemerland, en Pharos ondersteunen de Eritrese professionals bij het beantwoorden van vragen en verstrekken van betrouwbare informatie. Zo doen de Eritrese teamleden werkervaring op in Nederland. De facebookpagina is een vervolg op de succesvolle facebookpagina’s Syriërs Gezond en Opgroeien in Nederland.

Eritreeërs Gezond 

De facebookpagina’s Syriërs Gezond en Opgroeien in Nederland voorzien in een behoefte aan laagdrempelige, toegankelijke en betrouwbare informatie over gezondheid en zorg, opgroeien en opvoeden in Nederland. Deze behoefte bleek ook groot onder de Eritrese nieuwkomers. Daarom de nieuwe facebookpagina Eritreeërs Gezond.

Meer informatie