Actieplan huisvesting vluchtelingen in regio Eindhoven

Een groep gemeenten in de regio Eindhoven (Stedelijk Gebied Eindhoven – SGE) heeft een actieplan gemaakt voor het beter en sneller huisvesten van vluchtelingen.

De regio Eindhoven verwacht een grote opgave bij de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). En dit zou bij ongewijzigd beleid ten koste kunnen gaan van regulier woningzoekenden.

De gezamenlijke aanpak moet leiden tot goede huisvesting van statushouders, geen verdringing op de reguliere huurwoningmarkt, betere spreiding over de regio en meer zelfredzaamheid van statushouders.

Bovendien willen de gemeenten in de regio met het actieplan een goede maatschappelijke begeleiding realiseren.

Drie acties

De acties in het actieplan beslaan drie categorieën:

  • Uitbreiden van (reguliere) huisvestingsmogelijkheden
  • Maken van een betere match tussen huishouden en woningen
  • Zorgen voor een goede eerste begeleiding van statushouders

Meer informatie