40 miljoen euro extra voor inburgering

Minister Koolmees (SZW) stelt voor de komende twee jaar 40 miljoen euro extra beschikbaar voor gemeenten, om nu al actief aan de slag te gaan met de begeleiding van statushouders bij hun inburgering en het leren van de Nederlandse taal. Dat schrijft de minister in een brief aan de Kamer.

Op dit moment ligt de regierol bij de inburgeraars zelf en zijn zij ook verantwoordelijk voor hun eigen inburgering. Met het nieuwe inburgeringstelsel komt deze regierol bij de gemeenten te liggen.

Begeleiding huidige groep inburgeraars

Totdat het nieuwe inburgeringstelsel officieel van kracht is, kunnen gemeenten met dit extra geld de huidige groep inburgeraars alvast beter begeleiden naar een hoger taalniveau. Het is een aanvulling op de middelen die gemeenten al ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van de doelgroep.

Pilotprogramma voor gemeenten

In zijn brief kondigt de minister tevens een pilotprogramma voor gemeenten aan waarin geëxperimenteerd kan worden. De resultaten worden gebruikt om de uitvoering van de nieuwe wet verder vorm te geven. Het selectieproces voor gemeenten wordt in maart uitgewerkt.

Daarnaast is het ondersteuningsprogramma voor gemeenten dat wordt uitgevoerd door Divosa verlengd tot 2021.

Vormgeven nieuw stelsel

De verwachting is dat het nieuwe wetsvoorstel in januari 2021 in werking treedt. VNG en gemeenten zijn in overleg met de minister over het vormgeven van het nieuwe stelsel en de bijbehorende randvoorwaarden.

Meer informatie