3e vluchtelingenmonitor uitgebreid met onderdeel gezondheid

De gemeente Amsterdam heeft voor de derde keer onderzoek laten doen naar de demografische en sociaaleconomische kenmerken van (voormalige) statushouders. De uitkomsten zijn gepubliceerd in de 3e vluchtelingenmonitor.

Achtergrondinformatie over de participatie van voormalige statushouders dient als referentiekader voor de nieuwe statushouders.

Uitgebreid

Net als de vorige twee brengt deze derde monitor de demografische en sociaaleconomische kenmerken van (voormalig) statushouders in Amsterdam in beeld. Daarnaast is deze monitor uitgebreid met informatie over maatschappelijke participatie en gezondheid en is er aandacht voor de positie van de vrouwelijke statushouder.

Ervaren gezondheid

Informatie over de gezondheid van (voormalig) statushouders is maar beperkt beschikbaar. Aan de hand van de Staat van de Stad-enquête uit 2016 wordt in de vluchtelingenmonitor in beeld gebracht hoe (voormalig) statushouders hun gezondheid ervaren.

Daaruit blijkt dat (voormalig) statushouders hun eigen gezondheid minder vaak als (zeer) goed beschrijven dan gemiddeld in Amsterdam. Maar ze hebben door hun relatief jonge leeftijd wel minder vaak last van langdurige ziekten en aandoeningen. Psychosociale problematiek komt vaker voor onder (voormalig) statushouders dan gemiddeld in Amsterdam. De ondervraagde (voormalig) statushouders voelen zich vaker somber of neerslachtig en maar zelden energiek en kalm.

Sporten

Bijna de helft van de (voormalig) statushouders sport minimaal één keer per maand, dit is iets minder dan gemiddeld in Amsterdam. Toch haalt 72% de nationale beweegnorm van minimaal 5 dagen per week 30 minuten matig intensief bewegen. Dit komt overeen met het gemiddelde in Amsterdam.

Vrouwelijke statushouders

30% van de nieuwe statushouders is op dit moment vrouw. Dit percentage loopt als gevolg van gezinshereniging waarschijnlijk nog op.

Uit de monitor blijkt dat de mannen en vrouwen die al wat langer in Amsterdam zijn, vooral verschillen in arbeidsparticipatie en ervaren gezondheid. Beide zijn lager onder vrouwen. Bij vrouwelijke statushouders is daarentegen minder vaak sprake van psychosociale problematiek dan bij mannen. Bovendien hebben vrouwen meer contact met buren en halen zij vaker de nationale beweegnorm.

Vervolg

De vierde Vluchtelingenmonitor verschijnt begin 2018. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan gezinshereniging en de geestelijke gezondheid van vluchtelingen.

Meer informatie