VNG-inbreng AO Asiel- en Vreemdelingenbeleid van 18 april

vrijdag 12 april 2019

Geachte dames en heren,

Donderdag 18 april debatteert u met staatssecretaris Harbers over het Asiel- en Vreemdelingenbeleid. Gemeenten vragen uw aandacht voor voorheen Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV’ers) die 18 zijn geworden en vanaf die leeftijd onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Wij vragen u de staatssecretaris op te roepen om samen met betrokken bewindspersonen van VWS en SZW instrumenten beschikbaar te stellen aan gemeenten waarmee zij AMV’ers de kans kunnen bieden op een eerlijke start op weg naar integratie in de Nederlandse samenleving. Wij zien twee opties:

Het mogelijk maken voor alle AMV’ers de opvang en begeleiding te verlengen tot 21 jaar;

of

AMV’ers een plek te geven in de Wet Inburgering zodat voor deze groep weer maatschappelijke begeleiding beschikbaar komt.