Samenwerkingsafspraken Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen

vrijdag 30 november 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/079

De beoogde pilotgemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen gaan begin 2019 met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de VNG en ketenpartners aan de slag met de pilot voor de ontwikkeling van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s).

De VNG en het ministerie van JenV ondertekenden donderdag 29 november een akkoord over de ontwikkeling van LVV’s.