Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (bed-bad-brood)

dinsdag 28 april 2015

Geachte Tweede Kamerleden,

Het kabinet heeft uw Kamer op 22 april geïnformeerd over de afspraken binnen het kabinet over “de omgang met uitgeprocedeerde vreemdelingen in Nederland”. Die houden onder andere in dat gemeenten dienen te stoppen met het bieden van opvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. Alleen nog in de vijf grote steden en Ter Apel mag straks nog kortdurend opvang worden geboden, mits meegewerkt wordt aan terugkeer. Het kabinet heeft daarbij aangegeven dat voor 1 november 2015 met de gemeenten een aanvulling op het Bestuursakkoord uit 2007 moet zijn afgesproken. Zo niet dan valt het kabinet terug op het vigerende Bestuursakkoord en zal gemeenten financieel straffen door bijvoorbeeld op het integratiebudget voor nieuwkomers te korten.  Op deze afspraken willen wij graag reageren.